Vi är en ganska nystartad scoutkår som funnits i stockholmsförorten Vårberg sedan 14:e april 2014.

Vi vill vara en mötesplats där människor känner sig välkomna oavsett bakgrund och där det erbjuds bra fritidsverksamhet för områdets barn och ungdomar. Med hjälp av scoutmetoden vill vi göra dem redo för livet genom äventyr och utmaningar som får dem att växa som individer.

Under de år vi funnits har förutsättningarna att bedriva vår verksamhet skiftat ganska mycket men vi har alltid haft som mål att bedriva verksamhet i alla scoutgrenar.

För närvarande bedriver vi emellertid verksamhet för barn i åldern 8-12 år på två avdelningar:

I en scoutkår bedrivs det verksamhet på flera nivåer. Först och främst på avdelningsnivå men också på en övergripande kårnivå.

Du hittar vår aktuella kårplanering här nedanför.

Kårplanering höstterminen 2020

Augusti

30:e Möte med Kårstyrelsen/Kårplanering

31/8-4/9 Skolrekrytering

September

1:a Terminsstart spsc* + usc**

26:e Scouternas höstdag alt. utflykt spsc + usc

30:e Möte med Kårstyrelsen

Oktober

7:e KST

17:e Distriktsstämma

21:a Möte med Kårstyrelsen

26/10-30/10 HÖSTLOV

27:e Reflexjakt

28/10-29/10 Övernattning usc

November

5:e Inför Demokratijamboree 2020

16:e TOIS:s stormöte

20 – 22:a Demokratijamboree

25:e Möte med Kårstyrelsen

29:e Ledaraktivitet

December

8:e Terminsavslutning spsc + usc

12:e Julpyssel***

15:e Möte med Kårstyrelsen

 

Fet stil anger att det är någon annan än Kåren som är huvudarrangör

*Spårarscout

**Upptäckarscout

***Kommer att genomföras om det går med anledning av covid-19