Skaffa dig en mer spännande fritid – bli scoutledare!

Över 50 miljoner personer i världen är i dag scouter. Av dem finns drygt 8 000 i Stockholm med cirka 6 000 är barn och ungdomsmedlemmar i åldern 8–19 år och cirka 2 000 ledare och andra vuxna. Scouterna i hela världen bygger sin verksamhet på en tydlig metod med syftet att scouterna ska få värderingar och kunskaper som de kan ta med sig i livet.

I Scouterna gör vi alltid saker för att det är roligt eftersom det är det bästa sättet att lära sig och därför är inget scoutmöte är det andra likt. Ena veckan tillverkar man en campingugn och bakar bröd, nästa vecka bygger man vindskydd, veckan efter är det teater. Därefter kan det vara att laga trasiga tält, besöka brandkåren, göra miljöexperiment eller lära sig karta och kompass genom en orientering i antingen stads- eller naturmiljö. Allteftersom scouterna blir äldre stegras utmaningarna, och verksamheten ändras för att passa barnens och ungdomarnas och ökande förmågor. En viktig del av scoutverksamheten är också att komma ut i naturen på helgerna och att åka på läger på sommaren. Normalt sett anordnar vi en till två helgaktiviteter med övernattning per termin och ett läger under sommaren.

Hos oss är det självklart att barn och ungdomar kan göra saker tillsammans, oavsett sådant som kön, familjebakgrund eller särskilda behov. I scouterna är det oftast gruppen som gemensamt ska lösa en uppgift, inte individen, och alla gruppmedlemmar har ett gemensamt ansvar för gruppens resultat. Rörelsen har ända sedan förra seklet haft en ambition att vara en mötesplats för barn och ungdomar från samhällets alla delar och vi arbetar dessutom aktivt med att utbilda våra ledare och anpassa verksamheten för att alla barn, oavsett egenskaper och förutsättningar, ska känna sig välkomna. Vi har också en öppenhet för livets stora frågor. Vi respektera varje persons tankar och tro och skapar utrymme för såväl  reflektion och eftertanke, i enskildhet och i grupp i vår verksamhet.  

Scouterna har en lång tradition av ideellt arbete och betalda ledare förekommer i princip inte.

För att bli ledare i Scouterna måste du visa upp ett så kallat begränsat utdrag ur belastningsregistret och gå den webbaserade kursen “Trygga möten”. Resten får du lära dig när du börjar som ledare

Intresserad?

Kontakta oss på varbergskarholmens.scoutkar@gmail.com

Du kan också ringa eller sms:a till 076/76 76 011 men eftersom vi alla jobbar ideellt med scouterna så kan bevakningen ibland vara lite svag på telefonen.