Att vara scoutledare är ett bland det roligaste ideella uppdrag du kan ha. Inte nog med att det ger dig möjlighet att utvecklas genom att leda, det ger dig också många nya vänner och möjligheter att utmana dig själv och dina fördomar.

Vuxna i Vårberg-Skärholmens Scoutkårs verksamhet

Ledare

Som vuxen i en scoutkår kan du bland annat vara ledare. Det innebär ofta att man är med på de träffar och hajker/läger som en viss avdelning har men det kan också betyda att man är en allmän ledarresurs som hoppar in där det behövs och vid vissa tillfällen.

Andra rollen

Som vuxen kan du också ha andra roller i en kår. Även om du automatiskt klassas som ledare så kan det också betyda att du till exempel sitter i kårens styrelse, ansvarar för lokalen eller samordnar och/eller planerar någon aktivitet som kåren gör gemensamt.

Utbildningar

Som scoutledare finns det massor med kurser att gå. De flesta går du på frivillig basis men en – Trygga Möten måste alla gå enligt ett årsmötesbeslut i Scouterna 2012. Under utbildning i menyn hittar du mer information.

Engagera dig i kåren

Vi välkomnar alltid fler vuxna till Vårberg-Skärholmens Scoutkår. För vår verksamhet behövs både ledare och andra vuxna. Vill du engagera dig som ledare eller hjälpa till med något annat i Kåren, ta kontakt med Kårstyrelsen för mer information!