Medlemmar får mer

Just nu är medlemsavgiften i Vårberg-Skärholmens Scoutkår 550 kronor för per termin för medlemmar som inte har någon äldre familjemedlem i Kåren. För medlemmar som har någon äldre familjemedlem i Kåren är avgiften 450 kronor, för medlemmar med äldre familjemedlemmar 350 kr och för medlemmar med tre eller fler äldre familjemedlemmar i Kåren 250 kr.

I medlemsavgiften ingår:

  •  en kårhalsduk
  • en uppsättning basmärken när du köper ditt första profilplagg
  • det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.
  • medlemskap i Stockholms scoutdistrikt
  • medlemskap i Scouterna
  • medlemskap i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Vilket ger dig som är medlem rätt att delta i, inte bara, Vårberg-Skärholmens Scoutkårs arrangemang utan också Stockholms scoutdistrikts, Scouternas, WOSM:s och WAGGGS:s arrangemang.

I medlemsavgiften ingår också:

Du är försäkrad när du är på scouterna

Vi vill att du som medlem i Scouterna ska känna dig trygg och därför finns vår medlemsförsäkring. Försäkringen gäller så fort du deltar i någon verksamhet som anordnas av Scouterna och under resa till och från verksamheten. Försäkringen gäller för medlemmar men också för icke medlemmar under prova på-perioden.

Medlemsförsäkringen ingår:

  • Olycksfallsförsäkring som gäller om du skadar dig under Scouternas verksamhet. En olycksfallsskada är en kroppsskada som sker ofrivilligt och genom en plötslig yttre händelse, till exempel att du ramlar och bryter armen. Det är viktigt att veta att överansträngning eller skada på grund av ensidig rörelse inte räknas som olycksfall.
  • Självriskreducering för motorfordon och hem som gäller om du använder din egen bil för kårens räkning och ersätter en del av eller hela självrisken på din bilförsäkring i händelse av en skada. Försäkringen kan även ersätta en del av eller hela din självrisk på hemförsäkringen om något händer i hemmet under tiden du är på scoutverksamhet.
  • Allriskförsäkring som gäller för skador på egendom under verksamhet anordnad av Scouterna. Du kan till exempel få ersättning om du hyr eller lånar en kamera och den åker i golvet och går sönder.

Reser du med Scouterna?

Alla som reser tillsammans med eller på uppdrag av Scouterna, dess distrikt, förbund eller scoutkårer täcks av vår omfattande tjänstereseförsäkring. Försäkringen ger till exempel ersättning om du skulle drabbas av olycksfall, sjukdom, förseningar eller om du blir av med personliga saker. Försäkringen gäller i hela världen med undantag för de länder/områden som UD eller Folkhälsomyndigheten helt eller delvis avråder från att resa till.

Läs mer om våra försäkringar på scoutservice.se.