Känn dig lugn när ditt barn scoutar.

Vi vill att du som är förälder ska känna dig trygg när ditt barn deltar i scoutverksamhet. Därför ingår automatiskt en medlemsförsäkring för alla som är medlemmar i Scouterna via en direktansluten scoutkår och den ger bland annat ersättning vid olycksfall. Försäkringen gäller även under resa till och från verksamheten och icke medlemmar under prova på-perioden. Vi har dessutom en reseförsäkring som gäller om ditt barn reser tillsammans med Scouterna.

Medlemsförsäkring

Medlemsförsäkringen innehåller en olycksfallsförsäkring som gäller om ditt barn skadar sig under Scouternas verksamhet. Till exempel ersätter försäkringen om ditt barn ramlar och bryter armen. Det är dock viktigt att veta att överansträngning eller skada på grund av ensidig rörelse inte räknas som olycksfall.

Den innehåller också en Självriskreducering för motorfordon och hem som gäller om du använder din egen bil för kårens räkning och ersätter en del av eller hela självrisken på din bilförsäkring i händelse av en skada. Försäkringen kan även ersätta en del av eller hela din självrisk på hemförsäkringen om något händer i hemmet under tiden du är på scoutverksamhet.

Och en allriskförsäkring som gäller för skador på egendom under verksamhet anordnad av Scouterna. Du kan till exempel få ersättning om du hyr eller lånar en kamera och den åker i golvet och går sönder.

Alla som reser tillsammans med eller på uppdrag av Scouterna, dess distrikt, förbund eller scoutkårer täcks av vår omfattande tjänstereseförsäkring. Försäkringen ger till exempel ersättning om du skulle drabbas av olycksfall, sjukdom, förseningar eller om du blir av med personliga saker. Försäkringen gäller i hela världen med undantag för de länder/områden som UD eller Svenska Smittskyddsinstitutet helt eller delvis avråder från att resa till.