Stadgar och protokoll

På den här sidan hittar du Kårens stadgar och alla godkända protokoll i omvänd kronologisk ordning. Notera alltså att ju äldre ett protokoll är desto längre ned i listan hittar du det. För översiktligheten ligger också protokoll från Kårstyrelsen och  protokoll från Kårstämman under olika rubriker.

Vi håller för närvarande på att anpassar oss till GDPR. Som ett första led i detta har vi därför tagit bort alla protokoll från den här sidan. En webversion av protokollen kommer läggas upp då de är klara.

Kårstadgar

Kårstadgar

Kårstyrelseprotokoll

2018

2017

2016

2015

 

2014

Kårstämmoprotokoll