Stadgar och protokoll

På den här sidan hittar du Kårens stadgar och alla godkända protokoll i omvänd kronologisk ordning. Notera alltså att ju äldre ett protokoll är desto längre ned i listan hittar du det. För översiktligheten ligger också protokoll från Kårstyrelsen och  protokoll från Kårstämman under olika rubriker.

Kårstadgar

Kårstadgar

Styrelseprotokoll

2015

KS, Protokoll 7/2015-12-07

KS, Protokoll 6/2015-08-24

KS, Protokoll 5/2015-06-15

KS, Protokoll 4/2015-04-21

KS-Protokoll, 3/2015-03-11

KS, Protokoll 2/2015-02-18

KS, Protokoll 1/2015-01-31

2014

KS, Protokoll 6/2014-12-15

KS, protokoll 5/2014-10-13

KS, protokoll 4/2014-09-29

KS, protokoll 3/2014-08-25

KS, protokoll 2/2014-06-09

KS, protokoll 1/2014-05-14

Stämmoprotokoll

2015

KST 2015, Protokoll fullständigt

Extra KST 2015, Protokoll