Stämmohandlingar

Ordinarie kårstämma 2017

KST 2017 Kallelse

KST 2017, Förslag till dagordning

KST 2017, Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016

KST 2017, Förslag till verksamhetsplan

KST 2017, Förslag till budget

Ordinarie kårstämma 2016

KST 2016, Kallelse

Förslag till dagordning

KST 2016, Förslag till verksamhetsplan

KST 2016, budgetförslag okt 2016 – sep 2017

Propositioner och motioner

KST 2016, Proposition – definition av medlem

KST 2016, Proposition ang. stämmodatum

KST 2016, Proposition ang. Kårens revisorer

KST 2016, Proposition ang. syskonrabatt

KST 2016, Proposition angående justering av styrelsemötesprotokoll

KST 2016, propsition ang. halsdukens färger

KST 2016 – Motion angående öppna möten med Kårstyrelsen

Extra kårstämma 2016

Revisionsberättelse för verksamhetsåren 2014-2015

Kommentar till revisionsberättelsen för verksamhetsåren 2014-2015

Balansräkning för verksamhetsåren 2014-2015

Balansräkning 2015, detaljerad

Balansräkning 2014, detaljerad

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015

Verksamhetsplan jan-sep 2016