Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i Vårberg-Skärholmens Scoutkår totalt 500 kronor för per termin för medlemmar som inte har äldre syskon i Kåren. För medlemmar som har ett äldre syskon i Kåren är avgiften 400 kronor, för medlemmar med två syskon 300 kr och för medlemmar med tre eller fler äldre syskon i Kåren 200 kr.

I den summan ingår inte bara medlemskap i Vårberg-Skärholmens Scoutkår utan också medlemskap i Stockholms scoutdistriktScouterna och i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Som medlem har du rätt att delta i Vårberg-Skärholmens Scoutkårs, Stockholms scoutdistrikts, Scouternas och WOSM och WAGGGS arrangemang.

Du är också försäkrad under verksamheten och får också tidningen SCOUT