Ledare och funktionärer

Ledare

Foto saknas

Åse Ohlsson

Ansvarig ledare för spåraravdelningen Småtrollen
E-post: smatrollens@gmail.com

Foto saknas

Andreas Sandberg

Ledare på spåraravdelningen Småtrollen och upptäckaravdelningen Skogstrollen
E-post: skogstrollena@gmail.com