Engagera dig i kåren

Vi välkomnar alltid fler vuxna till Vårberg-Skärholmens Scoutkår. För vår verksamhet behövs både ledare och andra vuxna. Vill du engagera dig som ledare eller hjälpa till med något annat i Kåren, ta kontakt med Kårstyrelsen för mer information!