Demed

Demed är vår Stockholms scoutdistrikts egen tidning som ges ut med 4 nummer per år.

Om du vill skriva en krönika eller skicka in en insändare kan du mejla till demed@scoutkansliet.se eller komma på något av våra öppna redaktionsmöten.

Du hittar tidningen i digital form här >>