Om du har frågor

43. Ebba vinkar (Karin A,s)Undrar du över något?

Frågor om försäkringarna

Om du har några frågor kring försäkringarna som du inte hittar svar på här på webben kontakta Kristoffer Johansson på JLT Risk Solutions. Du når Kristoffer på 08 442 57 32.

Frågor om skadehantering

Vid frågor om hur du ska göra vid skada eller frågor kring ditt skadeärende, kontakta Svedea på 0771-160 199 eller skadorforetag@svedea.se