Älvorna – Familjescouting

Älva

 

Under hösten 2015 startade vi en avdelning för familjer. Avdelningen har vi döpt till Älvorna som en ordlek med de engelska orden fair – rättvis och fairy – fe eller älva. För en scout ska ju bland annat vara just rättvis.

Varje träff med familjescouterna har sitt eget tema som natur, karta eller skattjakt men vi avslutar alltid med att samlas kring elden och antingen grillar korv eller äter vår medhavda matsäck.

Tyvärr tvingas vi pausa familjescoutingen under verksamhetsåret ht 2017 – vt 2018 på grund av ledarbrist.

 

Om du vill hjälpa oss att starta upp den igen så är vi jättetacksamma om du hör av dig till oss på:

076/767 60 11

eller

varbergskarholmens.scoutkar@gmail.com